Avís legal

En compliment de l'article 10 de la LLei 34/2002, de 11 de Juliol, de serveis de la Societat de l' Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

 

 

Denominació social:
Assessoria Coch

 

Número d'identificació fiscal:
40601854T

 

Domicili social:
Plaça de la mainada 6
17530 Campdevànol

 

Correu electrònic:
info@assessoria-coch.es

 

Telèfon:
972.73.02.89

972.73.00.57 

Fax:
972.71.21.74

 

  

Aquest lloc web ha estat creat per Assessoria Coch amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d'aquest Avís Legal, es vol regular l'accès i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el mateix i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents terminis i condicions: l'accès a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accès a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Assessoria Coch o Coch Correduria d'Assegurances del Ripollès, SLU i l'usuari.

 

L'accès i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i terminis d'ús contingudes en ella.

 

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars propies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.

 

En compliment de la LLei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de caràcter personal l'informem i vostè autoritza, que les seves dades siguin tractades i quedin incorporades en els fitxers de Baltasar Coch Caparrós i Coch Correduria d'Assegurances del Ripollès, SLU amb la finalitat de prestar-li els nostres serveis, de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, de les nostres accions comercials, així com per gestionar qualsevol altre relació que mantingui amb nosaltres. 

 

Baltasar Coch Caparrós i Coch Correduria d'Assegurances del Ripollès, SLU, manifesta que compleixen totes les mesures de seguretat i requisits legals mencionats al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i a la LOPD 15/99 de 13 de Desembre, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers que es conservaran amb caràcter confidencial, tret de les remissions d' obligat compliment que estipula la LLei.