Assessorament laboral

Per que la seva empresa estigui sempre al corrent de les reformes laborals, de les noves lleis que li puguin afectar, els hi oferim tot el que està a les nostres mans per què vostè no s'hagi de preocupar de res:

 

  • Gestió de nòmines i seguretat social.
  • Assessorament per empreses de les obligacions: Llei Prevenció Riscos Laborals , LLei Orgànica de protecció de dades, REA,...  
  • Gestió Autònoms.
  • Gestió de d'altres Règims Especials.
  • Assessorament sobre capitalització de l'atur per nova empresa.
  • Tramitacions de les altes i baixes mèdiques.
  • Tramitacions dels accidents laborals.   

 

 

 

 

asssessoria@coch.net